top of page

News | Aktualności

Panel Meeting: Uniting the worlds of art and science |

Spotkanie panelowe: Łącząc światy sztuki i nauki

WhatsApp Image 2023-05-21 at 19.11.42.jpeg

 

 

Uniting the worlds of art and science  

As part of the #StarmusVI festival, Fundacja Platon would like to invite you to a panel meeting "Uniting the worlds of art and science", held at the Abovyan branch of the "Zangak" library on 6 September at 20:00. This meeting will allow the audience to understand the need of investing in the intersection of art and science and understand the offer of Fundacja Platon. The meeting is dedicated explicitly to the representatives of the UK and USA, therefore the discussion will be held in English.  

 

The panel discussion experts that will help to understand the uniqueness of the offer are:  

Jan Swierkowski, CEO of Fundacja Platon, the organization behind Instytut B61 performances

Aleksandra Bednarz - actress taking part in the Instytut B61 performances

Shmavon Grigoryan - Armenian National Opera and Theatre

Patricia Craveiro Lopez - Sonar + D  

Tatevik Chukhuryan - Co-founder of the 'Space' initiative

Nune Avetisyan - CEO of the Museum of Modern Art

Aram Pakhchanyan - moderator  The meeting will be followed by an invitation-only dinner, where it will be possible to meet with the representatives of Fundacja Platon.   

 

Łącząc światy sztuki i nauki  

W ramach festiwalu #StarmusVI Fundacja Platon zaprasza na spotkanie panelowe „Łącząc światy sztuki i nauki”, które odbędzie się 6 września o godzinie 20:00 w Abowian filii biblioteki „Zangak”. To spotkanie pozwoli widzom zrozumieć potrzebę inwestowania na styku sztuki i nauki oraz zapoznać się z ofertą Fundacji Platon. Spotkanie jest specjalnie dedykowane przedstawicielom Wielkiej Brytanii i USA, dlatego dyskusja będzie prowadzona w języku angielskim.  

 

Ekspertami dyskusji panelowych, które pomogą zrozumieć wyjątkowość oferty są:  

Jan Świerkowski, prezes Fundacji Platon, organizacji stojącej za spektaklami Instytutu B61

Aleksandra Bednarz - aktorka występująca w spektaklach Instytutu B61

Shmavon Grigoryan - Armeńska Narodowa Opera i Teatr

Patricia Craveiro Lopez – Sonar+D

Tatevik Chukhuryan - Współzałożyciel inicjatywy „Przestrzeń”

Nune Avetisyan – dyrektor generalny Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Aram Pakhchanyan - moderator  

 

Po spotkaniu odbędzie się uroczysta kolacja, na której będzie można spotkać się z przedstawicielami Fundacji Platon. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Celem projektu jest realizacja działań zmierzających do internacjonalizacji produktu Wnioskodawcy: immersyjne spektakle edukacyjne na dwa nowe rynki: Wielka Brytania, USA.

 

bottom of page