top of page

News | Aktualności

The TUMO Center for Creative Technologies meeting report |

Centrum Technologii Kreatywnych TUMO - relacja ze spotkania

WhatsApp Image 2023-05-21 at 19.08.28.jpeg

 

 

The TUMO Center for Creative Technologies, Yerevan, 07.09.2022, 1 pm - meeting report

On 07.09.2023 a meeting was held at The TUMO Center for Creative Technologies, Yerevan to exchange experiences in the implementation of innovative scientific, cultural, and social projects.  The meeting at the TUMO Centre was attended by Jan Swierkowski - President of the Platon Foundation and American Marie Lou Papazian - President of the TUMO Center for Creative Technologies.

 

At the Foundation's invitation, a delegation from the Kujawsko-Pomorskie voivodship took part in the meeting as guests, headed by the Marshal of the Kujawsko-Pomorskie voivodship, Mr. Piotr Całbecki.  

 

 

Centrum Technologii Kreatywnych TUMO, Erywań, 07.09.2022, godz. 13.00 - relacja ze spotkania  

W dniu 07.09.2023 w Centrum Technologii Kreatywnych TUMO w Erewaniu odbyło się spotkanie w celu wymiany doświadczeń w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, kulturalnych i społecznych.  W spotkaniu w Centrum TUMO wzięli udział Jan Świerkowski – Prezes Fundacji Platon oraz Amerykanka Marie Lou Papazian – Prezes Centrum Technologii Kreatywnych TUMO.

 

Na zaproszenie Fundacji w spotkaniu w charakterze gości wzięła udział delegacja z województwa kujawsko-pomorskiego na czele z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim.  

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Celem projektu jest realizacja działań zmierzających do internacjonalizacji produktu Wnioskodawcy: immersyjne spektakle edukacyjne na dwa nowe rynki: Wielka Brytania, USA. 

bottom of page